РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Категория: .

РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

1,500.00 

ВСТУП
валютний ринок фінансовий
Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продавати та купити валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини — не мали б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань, не могли б перетворити одержану інвалютну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов’язань. Такий ринок заведено називати валютним. Проте на валютному ринку купують і продають валюту не тільки для здійснення платежів, а й для інших цілей: для спекулятивних операцій, операцій хеджування валютних ризиків.
Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі.
Об’єктом дослідження є комплекс відносин, які складаються у сфері виконання суб’єктами господарської діяльності валютних операцій.
Предметом дослідження є правове регулювання валютних операцій суб’єктів господарської діяльності.
Метою роботи є обґрунтування цілісної концепції правового регулювання валютних операцій суб’єктів господарської діяльності і пропозицій з удосконалення валютного законодавства України на основі комплексного дослідження цього законодавства і його впливу на відносини, що складаються в процесі діяльності суб’єктів господарювання.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ”

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
1.1 Валютний ринок, його класифікація, суть та структура
1.2 Основні функції валютного ринку
1.3 Методи класифікації валютних операцій
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН
2.1 Нормативно-правове регулювання валютного ринку
2.2 Характеристика рівня розвитку валютного ринку України та його місця в світовому господарстві
2.3 Стратегічні напрями розвитку валютного ринку України
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
3.1 Проблеми функціонування валютного ринку
3.2 Шляхи подолання та перспективи розвитку національної валюти
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ