СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Категория: .

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

700.00 

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 7 1.1 Теоретичні аспекти соціального захисту…

ВСТУП

Актуальність теми. Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе зобов'язання, що складаються з чотирьох основних принципів: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя; залучення до життя спільноти; відсутність дискримінації.
В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує особливої уваги, - це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В нашій країні складне соціально-економічне становище значної кількості населення, послаблення виховної функції сім'ї загострили проблеми дитячої бездоглядності й безпритульності. В умовах девальвації моральних цінностей, різкого зниження життєвого рівня населення збільшується кількість бездоглядних, безпритульних дітей.
Також актуальність теми визначається необхідністю поширення та впровадження міжнародного досвіду щодо питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у систему соціального захисту України. Аналіз світового досвіду дасть змогу розробити рекомендації щодо впровадження американської моделі соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в досвід роботи українських соціальних служб. В основу дослідження покладено припущення щодо переважаючого декларативного характеру української системи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Окремі питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досліджують у своїх наукових працях такі вчені і фахівці, як Моісеєнко Р.О., Артюшкіна Л.М., Балакірева М.О., Бевз Г.М. Безпалько О.В., Брутман В.Н., Василькова Ю.В., Василькова Ю.В., Василькова Т.А., Вейландє Л.В. та ін.
Втім, до цього часу у вітчизняній науці права соціального забезпечення відсутні спеціальні комплексні дослідження теоретичних та прикладних питань правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Мета дипломного дослідження: дослідити шляхи підвищення ефективності системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні.
Завдання дослідження:
- охарактеризувати теоретичні аспекти соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- проаналізувати основні проблеми дітей-сиріт в Україні;
- розглянути сімейні форми влаштування у сучасному суспільстві як ланку соціального захисту дітей-сиріт;
- зробити моніторинг роботи органів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- проаналізувати систему заходів соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- розглянути розвиток альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт у контексті реформування державної системи опіки;
- дослідити результати кореляційного аналізу особливостей адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях.
Об’єкт дослідження: система соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Предмет дослідження: механізм забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Методи дослідження: аналіз документів, аналіз спеціальної наукової літератури, статистичної звітності та методичної літератури з визначеної проблематики, а також сукупність загальнонаукових методів (аналіз, синтез, систематизація, класифікація, узагальнення).
Одержані висновки та їх новизна: В Україні відбувається поступова трансформація державної системи опіки та піклування за дітьми, що залишилися без батьківського піклування, апробуються нові форми й методи підтримки кризових і прийомних родин. Держава зобов’язана створити ефективні умови для функціонування системи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та надати для цього необхідні соціальні та правові гарантії, покладаючи їх на інститут сім’ї, відповідні державні структури та соціальні заклади.
Результати досліджень можуть бути застосовані у практичній діяльності соціальних працівників, що працюють у зазначеному напрямку, а також у процесі підготовки (перепідготовки), підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей.
Структура дослідження: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури 54 джерел. Загальний обсяг роботи складає 92 сторінки. Робота містить 6 таблиць.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ”

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 7
1.1 Теоретичні аспекти соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 7
1.2 Основні проблеми дітей-сиріт в Україні 13
1.3 Сімейні форми влаштування у сучасному суспільстві як ланка соціального захисту дітей-сиріт 19
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 24

РОЗДІЛ 2 СКЛАДНИКИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 25
2.1 Робота органів соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування 25
2.2 Система заходів соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування 32
2.3 Розвиток альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт у контексті реформування державної системи опіки 36
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3 СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 48
3.1. Прийомна сім’я – форма соціального захисту та адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 48
3.2. Кореляційний аналіз особливостей адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях 65
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ