ДИПЛОМНА РОБОТА : Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства

Категория: .

ДИПЛОМНА РОБОТА : Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства

1,000.00 

Актуальність теми. Сьогодні однією із важливих причин кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є неправильне або недостатньо ефективне управління фінансовими ресурсами, так як фінансові ресурси є найважливішим чинником економічного зростання та розвитку підприємств.
Управління фінансовими ресурсами підприємства розглядається як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить функціонування та розвиток підприємства, а також його конкурентоспроможність на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питанням щодо управління фінансовими ресурсами, стадіями та системами їх використання працювали зарубіжні та вітчизняні економісти І.А. Бланк, Ван Хорн, Н.Н. Треньов, Т.В. Безбородова, Ю.О.Вінц, А.А. Горбань.
Предметом дипломного дослідження є фінансові ресурси вітчизняних підприємств.
Об’єктом дипломного дослідження є теоретичні та методологічні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства ТОВ «АВТОСТАНДАРТ».
Метою дослідження є визначення основних шляхів управління фінансовими ресурсами на підприємстві ТОВ «АВТОСТАНДАРТ» та основні стратегії їх вдосконалення.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
— вивчити теоретичні питання щодо фінансових ресурсів, а саме формування, склад і характеристика фінансових ресурсів, їх мобілізацію і використання;
— провести аналіз організаційно-економічної характеристики ТОВ «Автостандарт»;
— вивчити особливості формування фінансових ресурсів на досліджуваному підприємстві;
— розробити пропозиції щодо вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів в ТОВ «Автостандарт».
У даній роботі були використані такі методи дослідження, як: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, факторний аналіз.
Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність підприємства.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ДИПЛОМНА РОБОТА : Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства”

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні основи  управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних економічних умовах

  • Сутність, зміст і складові фінансів підприємства

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

1.3 Методи оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

1.4 Завдання, функції та механізм  управління фінансовими ресурсами підприємства

Висновки до розділу 1

 

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Автостандарт»

2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз майна підприємства та ефективність його використання

2.3 Аналіз власних та позикових джерел фінансування підприємства

2.4 Аналіз грошових потоків, доходу і витрат  підприємства

2.5 Оцінка фінансової стійкості і ліквідності підприємства

Висновки до розділу 2

 

Розділ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТОВ «Автостандарт»

3.1 Побудова структурно-функціональної моделі управління фінансовими ресурсами підприємства

3.2 Заходи щодо вдосконалення  управління фінансовими ресурсами підприємства

3.3 Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

Висновки до розділу 3

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки